UNICAMPUS, z.s.

jsme nezávislá nezisková organizace založená za účelem provádění ochrany kolektivních zájmů a práv spotřebitelů v ČR a v EU. Zaměřujeme se převážně na řešení systémově významných problémů práva ochrany spotřebitele a jeho prosazování v soudní a správní praxi.

Úzce spolupracujeme s odborníky z oblasti vědy, výzkumu a právní teorie. Aktivity sdružení jsou pravidelně zasazeny do kontextu širšího postupu v určitých tématických oblastech.

Přijímáme podněty na porušování právních předpisů v oblasti zákonů na ochranu spotřebitele (příloha I. směrnice 2009/22/ES). K řešení externích podnětů soudní či správní cestou přistupujeme tehdy, pokud jejich obsah sleduje aktuální aktivity a cíle sdružení (viz dále tyto stránky).

Naše aktivity jsou zaměřeny na:

Problematiku unijní legitimace a právního zájmu spotřebitelských organizací, zejména na jejich prosazení ve vnitrostátním právu ČR. Cílem sdružení je v dlouhodobějším horizontu ozřejmit a prosadit, že spotřebitelské organizace jsou oprávněny zahajovat svými návrhy správní řízení a mají právo být účastníky správních řízení vedenách z moci úředníve věcech ochrany spotřebitelů před protiprávním jednáním.

Problematiku nezákonné správní a soudní praxe při aplikaci práva EU. Realizujeme komplexní a dlouhodobé aktivity, jejichž cílem je dostatečně ozřejmit, v jaké míře a jakými nejčastějšími způsoby dochází ve správní a soudní praxi k porušování unijního práva.

Problematiku výkladu a efektivní aplikace práva ochrany spotřebitele včetně nezákonné aplikace tohoto práva správními orgány, soudy i uživateli práva na straně obchodníků a podnikatelů. Seldujeme také reflexi výkladu práva v praxi samoregulátorů a etických arbitrů.

Navrhování vhodných metodických postupů spotřebitelských organizací proti nekalým obchodním praktikám v soudních a správních řízeních. Své průběžné výsledky a výstupy zpracováváme do metodických dokumentů, aby naše činnost v budoucnu ušetřila čas a prostředky jiným spotřebitelským organizacím a vedla k optimalizaci jejich činnosti.

Mimosoudní řešením sporů mezi spotřebitelskými organizacemi a podnikatelskými subjekty. Spolek se zabývá problematikou možností a zjištění přirozených limitů mimosoudních dohod spotřebitelských organizací a podnikatelkýsh subjektů porušujících orávo ochrany spotřebitele.

Přednáškovou a vzdělávací činnost k tématům regulace reklamy a nekalých obchodních praktik, a to zejména v oblasti farmaceutického, potravinářského a kosmetického průmyslu.

 

 

 

 

 

 


 

 

    26/8/2015